Categorieën
Humor

HILDEGONDA: ‘EEN MUSICAL AANGEVULD MET RAPMUZIEK OVER DE AUTOLUWE PROEF SNEEK IS EEN OPTIE’

Gisteravond ontmoet mijn echtgenote Hildegonda haar vriendinnen Everdien-Jeanette, Christina-Rachelle, Gerarda-Stefanie en Amber-Rosalinda, allen leden van tennisvereniging NOMI uit de Waterpoortstad. Ze praten wederom over het muzikale project van de reeds veel besproken experimentele verkeersproef in de Waterpoortstad. Hildegonda beweert: ‘Een musical aangevuld met rapmuziek over de autoluwe proef Sneek is een optie.’

Everdien-Jeanette beweert dat burgemeester Jannewietske de Vries en wethouder Michel Rietman zich terdege realiseren dat het imago van het college van de gemeente Súdwest-Fryslân er niet goed voorstaat. Een geslaagd muzikaal project over de autoluwe proef kan dat imago in positieve zin doen kantelen, aldus Everdien-Jeanette.

Christina-Rachelle, die bronnen heeft binnen kunstencentrum Atrium, weet mede te delen dat de uitvoering van een operette van de baan is, omdat dit niet in het dna van de Snekers ligt. De kans is zeer groot dat het muzikale project bestaat uit een musical gecombineerd met rapmuziek. Geraadpleegde ondernemers binnen Verenigd Ondernemend Sneek zouden daar bij het college op hebben aangedrongen en deze gaat zeer gemotiveerd in die gedachte mee, aldus Christina-Rachelle.

PvdA-burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân weet veel van openluchtspelen en zij kan zomaar een hoofdrol krijgen in de musical over de autoluwe proef. © SWF

Gerarda-Stefanie is een regelrechte voorstander van een mengeling van musical en rapmuziek. ‘Die twee bijten elkaar beslist niet’, zegt ze. Daarnaast is ze reuze benieuwd naar het eventuele optreden van burgemeester Jannewietske de Vries, die zeker ervaring heeft opgedaan met openluchtspelen, zoals die te Jorwerd, gedurende haar rijke politieke loopbaan.

‘Het komt allemaal dik voor elkaar, want ik heb vernomen dat er in de begroting van cultuur enkele tonnen zijn vrijgemaakt en dat dit geheel te danken is aan het dappere doorzettingsvermogen van CDA-wethouder Petra van den Akker’, aldus Amber Rosalinda. ‘Echter, in ruil daarvoor wil Van den Akker niet optreden, maar wil ze per se de rol van souffleur op zich nemen. Dat past uitstekend bij haar bekende zwijgzame attitude’, licht Amber-Rosalinda toe.

FNP-wethouder Henk de Boer ziet graag meer culturele verbinding tussen terpdorpen en Snits. © SWF

Hildegonda: ‘FNP-wethouder Henk de Boer van financiën is helemaal in zijn sas met allemaal wat er allemaal gebeurt, zeker nu een deel van de begroting van cultuur wordt gebruikt voor het muzikale spektakel. Ook ziet hij een rol weggelegd voor het optreden van plattelandskinderen als rappers. Zij komen op deze wijze uit een zeker cultureel isolement, omdat op terpdorpen niet ieder jaargetijde sprake is van wervelende dynamiek.’

Wiebe Dooper