Categorieën
Landbouw Natuur en milieu Nederland Politiek

Glyfosaatdocument brengt Staghouwer in het nauw

Het debat over gewasbeschermingsmiddelen duurde minder lang dan verwacht. Nadat minister Staghouwer vragen van D66 en GroenLinks over glyfosaat niet afdoende kon beantwoorden, schorste voorzitter Jaco Geurts de bijeenkomst een half uur eerder dan gepland. Geurts had bij aanvang de wens nog uitgesproken dat het een genoeglijk debat zou worden. Maar het mocht niet zo zijn.

De minister heeft namelijk de eigenschap om met meel in de mond te praten. Op Kamervragen geeft hij vaak lange, onduidelijke antwoorden, en anders verwijst hij naar Kamerbrieven die nog moeten verschijnen. Hij heeft daarmee al eerder de irritatie van Kamerleden opgewekt; deze keer nam de Kamer er geen genoegen mee. Het leidde het tot de snelle beëindiging van het debat.

EPPO-document

De aanleiding was een vraag van Tjeerd de Groot waarom zijn motie van twee jaar geleden, om het gebruik van glyfosaat in de landbouw sterk in te perken, nog steeds niet was uitgevoerd. Het ging de D66’er vooral om het resetten van graslanden. „De minister stelt telkens dat dat juridisch niet uitvoerbaar is”, zei hij, „en verwijst daarbij naar een document van het EPPO, het bureau van de Europese Officier van Justitie. Maar Kamerleden hebben daar geen toegang toe.” (bron: Veldpost)

Leest u verder via: https://www.veld-post.nl/artikel/477180-glyfosaat-document-brengt-staghouwer-in-het-nauw/