Categorieën
Fryslân Landbouw Natuur en milieu Politiek

Fryslân in beroep tegen aanwijzing extra stikstofgevoelige natuur

(tekst: Veldpost)

Fryslân gaat in beroep tegen de aanwijzing van extra stikstofgevoelige natuur binnen een aantal Friese Natura 2000-gebieden. De provincie vindt dat dit besluit kan zorgen voor beperkingen in de vergunningverlening.

De minister voor Natuur en Stikstof heeft op 25 november een lijst met habitattypen ter inzage gelegd van Natura 2000-gebieden uit heel Nederland. In dit document staat of bepaalde soorten zijn toegevoegd, gewijzigd of verwijderd zijn uit een bepaald gebied. In Friesland zijn aan het gebied de Fluessen, Oudegaasterbrekken en omgeving extra stikstofgevoelige natuur toegevoegd. Dat kan zorgen voor beperkingen voor vergunningverlening in die regio. Daarom gaat de provincie Fryslân in beroep tegen dit besluit.

Leest u verder via: https://www.veld-post.nl/artikel/611948-fryslan-in-beroep-tegen-aanwijzing-extra-stikstofgevoelige-natuur/