Categorieën
Columns Politiek Súdwest

EEN KRABBEL AAN MARK DE MAN

Mark de Man is raadslid voor de VVD in Súdwest-Fryslân. De vorige collegeperiode was hij wethouder. Zijn partij haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 een tegenvallend resultaat. De VVD viel in Súdwest terug van 4 naar 3 raadszetels.

Beste Mark de Man,

Ongetwijfeld zal het even wennen zijn geweest om het wethouderschap op te geven en vervolgens het raadslidmaatschap te vervullen. Dat is netjes, want je loopt niet weg voor democratische verantwoordelijkheid. Over een dergelijke attitude zouden meer politici dienen te beschikken.

De VVD treedt in Súdwest, volgens mij, sociaal-maatschappelijk herkenbaar op. Het niet herkozen liberale raadslid Lianne van der Wal participeerde in de Enquêtecommissie Empatec. En collega-raadslid Debbie Kruit stelt eind juni kritische vragen aan de portefeuillehouder Empatec, betrekking hebben op de voortzetting door het college van de uitkomsten Raadsenquête Empatec.

Jij maakte als wethouder merkwaardige zaken mee. In de vorige collegeperiode was bijvoorbeeld de novembermaand 2019 politiek onstuimig. De gezamenlijke aankoop van het pand Singel 7 door wethouder Stella van Gent en Empatec-directeur Harry de Wit, deed
toen veel stof opwaaien.

Momenteel kraakt Rutte IV in zijn voegen door onder meer de stikstofsores. En door de inflatie en torenhoge energieprijzen dreigen enkele miljoenen Nederlanders aan de bedelstaf te raken. Het vertrouwen in de gevestigde politiek is gedaald tot op een bedroevend peil.

Indirect kan jij invloed uitoefenen op het beleid van Rutte IV en het aanblijven van premier Rutte, omdat jij twee maanden geleden door de ALV van de VVD-Bestuurdersvereniging werd benoemd tot lid van Landelijke Bestuur van de VVD. Daarover schrijf je: ‘Ik heb er zin in om de contacten tussen alle regio’s en bestuurslagen aan te halen! Om gezamenlijk inhoudelijke verscherping en verdieping te hebben én om samen onze successen en resultaten te vieren.’

Er zijn nogal wat regio’s binnen de VVD die geen tot weinig vertrouwen hebben in de handelwijze van Rutte IV. Hopelijk lukt het jou met collega-bestuurders en andere partijgenoten een positieve draai binnen de VVD te bewerkstelligen, zodat jouw partij op landelijk niveau snel een echt sociaal gezicht krijgt. In dat geheel kan VVD-Súdwest het voorbeeld zijn.

Doe je best Mark. Succes!

Met hartelijke groet,
Wiebe Dooper