Categorieën
Columns Fryslân Media

EEN KRABBEL AAN MAARTEN PENNEWAARD, HOOFDREDACTEUR LEEUWARDER COURANT

Maarten Pennewaard is sinds 1 januari interim-hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant (LC). Per 1 juni, volgende week donderdag, zit hij precies vijf maanden op deze post. Hij is daardoor toch min of meer de vaste hoofdredacteur.

Beste Maarten Pennewaard,

Er zijn grote veranderingen aan de gang binnen Mediahuis Noord en Mediahuis, waartoe de Leeuwarder Courant (LC) behoort. En jij zit ongetwijfeld bij bepaalde besprekingen die onder meer inhouden dat de LC als papieren versie verdwijnt. Er zal zeer vermoedelijk één grote, digitale, noordelijke internetkrant verschijnen voorzien van drie subtitels: Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en Dagblad van het Noorden.

Tot die tijd blijf jij gewoon aan als LC-hoofdredacteur, Maarten. Maak je daar geen zorgen over, die Vlaamse directeuren van Mediahuis weten wat ze doen. En hou er rekening mee dat ze een in hun ogen gezaghebbend hoofdredacteur van deze nieuwe noordelijke internetkrant aanstellen die weinig of geen affiniteit heeft met Fryslân, Drenthe en Groningen. Al met al een journalistieke manager die nog meer dan jou, Ria Kraa (hoofdredacteur Friesch Dagblad) en Evert van Dijk (hoofdredacteur Dagblad van het Noorden) procedures van het Mediahuis heeft op te volgen.

Tussendoor doe jij ongetwijfeld enorm je best interessante artikelen in de LC te laten verschijnen. In ieder geval is jouw krant het lang niet altijd eens met opstandige boeren en dat hoeft ook niet. Ze hebben hun politieke thuis gevonden bij de BBB, die door de gevestigde partijen en media enorm is onderschat.

Laurens ten Cate (1922-1984).

Het is reeds decennialang duidelijk dat de LC zich identificeert met de uitgangspunten van de sociaaldemocratie. Binnen die journalistieke traditie valt zeker voormalig hoofdredacteur Laurens ten Cate (1922-1984). Ook de lezers associëren zich met de kleur van de krant. Daar is allemaal niets mis mee, zolang de LC maar kritisch let op de inhoud, feiten dus, en scherp op de context van kwesties.

Irene Overduin, een van je journalistieke sterkhouders, schrijft kritische artikelen over CDA-er Sjoerd Galema. Vorige week beklaagt hij zich over de LC en haar in It Polytburo. Vandaag baalt Galema wederom, omdat Overduin wederom aandacht aan hem schenkt rondom zijn aanwezigheid binnen It Wetterskip, waar hij niet in het dagelijks bestuur is terechtgekomen.

Artikel over het falen van burgemeester Jannewietske de Vries t.a.v. Garden of Dance.

Hoe dan ook, Overduin heeft journalistieke moed. Net zoals haar collega Rixt Oenema, die in juli 2019 lef toont met een artikel over het falen van burgemeester Jannewietse de Vries van de gemeente Súdwest-Fryslân ten aanzien van Garden of Dance.

Maar de LC dient, volgens mij, vaker kritischer te schrijven over Friese politici, burgemeesters, wethouders, raadsleden, Statenleden, gedeputeerden en ook de CdK mag daar geen uitzondering op zijn. Jij zit nog steeds in de positie om daar vorm aan te geven, Maarten.

Succes!

Wiebe Dooper