Categorieën
De Fryske Marren Dieren Foto's Natuur en milieu

DE UNIEKE ROERDOMP

Fotografe Hetty Radelaar toont een prachtige opname van de unieke roerdomp. Ze maakte de opname aan de IJsselmeerdijk bij Laaksum.

De roerdomp is een reigerachtige vogelsoort die door zijn bruine schutkleur in rietgebieden moeilijk is te zien. In ondiep water zijn vissen en amfibieën het favoriete voedsel van de roerdomp.

Verder kunt u raadplegen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roerdomp en
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/Roerdomp?

WD