Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Cultuur Geschiedenis Godsdienst

‘De joden van Bolsward’ (3): voorman Philip Jacobs

Een van de meest vooraanstaande Joden in Bolsward was in de achttiende eeuw Philip Jacobs. Hij kwam in 1778 in de stad wonen. Samen met Eleazer Levi initieerde Philip Jacobs de oprichting en organisatie van de joodse gemeente in 1786.

Philip Jacobs behoorde tot de meer welvarende burgers van Bolsward en verwierf ook buiten eigen kring een zeker aanzien. In 1795 betaalde hij belasting voor een ‘chais’ of sjees met paard. Net als veel andere ‘joodsche kooplui’ was Philip Jacobs op velerlei manieren zakelijk actief. Hij had een hoedenwinkel. Aan het stadsbestuur leverde hij bijvoorbeeld hoeden en ‘galons’ (gouddraad te versiering).

Verder kocht en verkocht deze Joodse voorman landschapsobligaties van het weeshuis, huizen en landerijen. In 1785 leverde hij aan de vrijwillige schutterij goederen ter waarde van 81 gulden. Ook was hij lotenverkoper en is bekend dat hij in goud en zilver handelde. Hij eindigde echter in armoede als tapper, vrijwel zeker een baantje in een kroeg.

Philip Jacobs werd in 1751 geboren in Eckelsheim bij Wenen. Over het algemeen is de plaats van herkomst van de eerste Bolswarder Joden niet bekend. Van enkelen weten we dat ze uit Amsterdam en Leeuwarden kwamen. Hun voorouders kwamen voornamelijk, net als Philip Jacobs, uit Midden-Europa of Oost-Europa.

In een volgende aflevering komt Philip Jacobs wederom naar voren.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bron
W.M. Dooper. De joden van Bolsward. Easterein, 1993.

De vorige bijdrage:
https://www.brekt.nl/de-joden-van-bolsward-2/