Categorieën
Blik op Bolsward Boeken Bolsward Cultuur Geschiedenis

‘De joden van Bolsward’ (2): ontstaan van de kille

David ‘de smous’ en Salemon ‘de jood’ woonden in 1759 en 1760 in Bolsward. Na 1775 ontstond een min of meer herkenbare gemeenschap. Elf jaar later kwam de officiële status van de joodse gemeente tot stand.

Toen de gemeente of kille werd erkend, dienden Jacobs en Eleazer Levi een verzoek bij het stadsbestuur in om een begraafplaats op te richten voor ‘de afgestorvenen hunner natie’. Er werd toestemming verleend, maar de kille was ‘volstrekt onvermogende het kerkhof met een muur’ te scheiden van de stadswal. Tot in 1829 werden doden op deze plek begraven. Deze voormalige begraafplaats aan het Hoog Bolwerk is nog zichtbaar.

Daarna verkregen de Bolswarder Joden een perceel op de algemene begraafplaats, waar de doden werden begraven.

De Joodse gemeenschap in Workum is historisch ook interessant. Er werd reeds in 1664 een joodse begraafplaats gesticht. Deze kwam tot stand op initiatief van David Salemons die in de archiefstukken als ‘de jode’ wordt aangeduid. Hij was destijds ‘houder van de bank van lening’. Ondanks deze begraafplaats kwam in Workum nooit een officiële joodse gemeente, dus in godsdienstig verband, tot stand.

Aflevering 2.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bron:

W.M. Dooper. De joden van Bolsward. Oosterend, 1993.

Eerder verscheen: