Categorieën
Commentaar Ingezonden

Dankzegging aan Tom-Jan Meeus

Bijgaande reactie werd gister geplaatst in NRC. Het zijn waarderende woorden van Willem Haanstra aan politiek verslaggever Tom-Jan Meeuw, die afscheid nam. (WD)

Tom-Jan Meeus, dank!

Met weinig woorden een groot politiek verslaggever dankzeggen is onbegonnen werk.

Deze minieme poging, waarvan ik weet dat die onder zeer veel lezers leeft, is wel als zodanig bedoeld. In zijn laatste politieke bijdrage, met niet te vergeten een schitterende tekening van Oppenheimer, waarin hij (opnieuw) het Haagse leventje in en rond het Binnenhof met fabuleus taalgebruik tekent, zullen de woorden ‘Een instabieler bestuur, een instabieler land’ mij nog lang bijblijven.

Dank, Tom-Jan, en het ga je verder goed!

Willem Haanstra

Bolsward