Categorieën
Beeldschoon Sneek Foto's Geschiedenis Sneek

DE SNEEKER SINGEL

Dirk van der Meer presenteert bijgaande opname uit 1954 met daarop de Singel. In deze tijd werd de afgebeelde stadsgracht gedempt. Er zijn de laatste jaren steeds meer voorstanders die vinden dat het vaarwater terug moet op deze locatie. Het voordeel is dat Sneek daardoor ongetwijfeld meer toerisme met bootjes trekt. Het lastige vraagstuk is dat de Singel een belangrijke verkeersader vormt en er niet direct een logisch alternatief voorhanden ligt.

Aan weerskanten van de Singel verschilt de bebouwing nogal. Aan de buitenkant of oostzijde staan twee monumentale kerken, de rooms-katholieke kerk (1869) van de grote bouwmeester Cuypers en de doopsgezinde kerk (1842) van architect Rollema. Aan deze zijde staan ook fraaie koopmanshuizen.

De binnenkant van de Singel kenmerkt zich door kleinere woonhuizen en pakhuizen. Tot 1920 heette dit deel het Achterom, omdat over water goederen werden aangevoerd voor winkels en bedrijven. Destijds heette de overzijde Cingel.

WD

Geraadpleegde bron
https://nl.wikipedia.org/wiki/Singel_(Sneek)