Categorieën
Beeldschoon Sneek Foto's Geschiedenis Sneek Verkeer

FOTO MET BETEKENIS VOOR SNEEK

Een foto wint aan extra waarde als de fotograaf er iets onbedoelds mee bereikt. Daar is deze opname een voorbeeld van, althans voor mij. Aan de hand van diverse aspecten licht ik het een en ander toe.

Allereerst valt de mooie architectuur van de fraaie villa’s langs de Bolswarderweg op. De ruime vrijstaande woningen vormen bij het maken van de foto, en dat is circa 1933, de buitenrand van Sneek. Dit wordt een beetje extra geaccentueerd door de ligging tegenover het Koningin Wilhelminapark dat in 1898 wordt aangelegd.

De foto toont geen voetganger, geen fietser, de tram rijdt niet even langs, het is enkel en alleen misschien een eenzame boderijder die goederen brengt naar een Sneeker winkelier. Overigens bestaat de tramverbinding tussen Sneek en Bolsward tussen 1882 en 1968. (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Tramlijn_Sneek_-_Bolsward)

Uitermate relevant voor de ontwikkeling van Sneek is het zogeheten rijkswegenplan uit 1932 en 1938. De afgebeelde Bolswarderweg maakt deel uit van de aan te leggen rijksweg 43, die vanaf Zurich, via Bolsward en Sneek richting Joure, Heerenveen en Drachten loopt. Het traject tot aan Heerenveen wordt tussen 1938 en 1942 afgerond.

De rijksweg 43 gaat dwars door Sneek, terwijl er in de jaren dertig discussie is waar deze weg precies langs moet gaan. Sneeker middenstanders prevaleren de aanleg door de stad. Verkeersdeskundigen adviseren destijds een ombuiging om de Waterpoortstad. De wensen van de zakenlieden worden vervuld. Wat hierin een rol speelt is, ten eerste: het autoverkeer is nog van bescheiden omvang. En ten tweede is een ombuiging waarschijnlijk te duur voor de eisen van die tijd, de crisisjaren.

WD

Raadpleegt u ook: https://www.wegenwiki.nl/Friesland

Enkele mededelingen in de laatste alinea zijn afkomstig van burgemeester Buma van Sneek (1970-1993).