Categorieën
Commentaar Politiek Sneek Súdwest

BINNENSTADMANAGER JAN GERBRAND KROL: MAAK VAN DE SNEKER BINNENSTAD EEN SOORT ATTRACTIEPARK

Zestig aanwezigen luisteren op dinsdagavond 9 april in de kantine van het gemeentehuis naar wethouder Bauke Dam en met name naar binnenstadmanager Jan Gerbrand Krol van Verenigd Ondernemend Sneek (VOS). In zijn ogen hoort de Sneker binnenstad te worden omgeturnd tot een soort attractiepark. De Leeuwarder Courant doet hiervan in de editie van 10 april verslag.

Krol zegt tegen de zaal de ‘iconische Waterpoort’ in de herfst en de winter aantrekkelijker te willen maken door op bepaalde tijden een waterorgel te laten spelen. En alsof dat niet genoeg is: met de opening van het watersportseizoen komen er viswedstrijden, staat er suppen in het programma, komt er streetart met daaraan gekoppeld een streetart-wandeling. Krol verrast de zaal eveneens door te zeggen dat mobiele bakken met bomen de straten mooi maken en dat duikers in de grachten nieuwe voorlichting worden voorzien, aldus de LC.

Prachtig allemaal. Maar de meer dan matige uitvoering van de autoluwe proef heeft ervoor gezorgd dat onder inwoners en winkeliers een gezond wantrouwen is ontstaan en de goede naam van Sneek is beschadigd, waardoor de creatieve ideeën van Krol als bijzaak kunnen worden gekwalificeerd.

Krol ziet graag dat ondernemers naar buiten toe vertellen dat Sneek ‘prima bereikbaar’ is. Dat is niet overeenkomstig de werkelijkheid, omdat delen van het centrum juist lastig bereikbaar zijn. Daar komt bij dat alternatieve routes voor automobilisten van buiten Sneek moeilijk zijn te vinden vanwege slechte bebording. En ook iemand zonder schooldiploma beseft dat door het afsluiten van de twee centrale verkeersaders als de Singel en Prins Hendrikkade in het kleine centrum van Sneek, er meer vraagstukken zijn bijgekomen dan opgelost.

Het college wil een groene Prins Hendrikkade en autoverkeer uitbannen.

Op 3 april zegt Krol in GrootSneek: ‘Snekers moeten weer trots zijn op hun stad, en dat ook naar buiten toe uitdragen.’ En: ‘Wist je dat consumenten shoppen nog altijd een van de allerleukste uitjes vinden. (…) Iets waar bijvoorbeeld online shoppen nooit tegenop kan.’

Krol presenteert goedkope externe public relations. Hij realiseert zich onvoldoende dat nogal wat Snekers de gang van zaken rondom de kernwaarden van de binnenstad beter begrijpen dan hij. En het ‘moeten’ van de binnenstadmanager heeft jammer genoeg overeenkomsten met het inmiddels bekende dwingende optreden van PvdA-wethouder Rietman.

Het ideaalplaatje het college van de Singel in 2023 en 2024. Dit parkachtig geheel dient 2030 werkelijkheid moet zijn. En waar zijn de ondernemers ingetekend?

Gelukkig beschikt binnenstadmanager Krol ook over zelfkritiek, want hij zegt:

Wat zou ik aan mezelf willen veranderen? Wat minder multitasken en wat meer effectiviteit aanbrengen in mijn werkzaamheden. Creativiteit zit in mijn genen, maar soms lopen er te veel zaken door elkaar heen. Dus wat minder switchen tussen projecten en wat meer aandacht voor structuur in het uitwerken van ideeën. (bron: https://passiepensioneertnooit.com/jan-gerbrand-krol/: )

Inwoners van en winkeliers in Sneek hebben behoefte aan serieuze informatie en zitten niet te wachten op de te frivole en chaotische argumentatie van Krol. Hopelijk doet hij zijn huiswerk voortaan beter.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen:
Leeuwarder Courant, woensdag 10 april 2024.
https://passiepensioneertnooit.com/jan-gerbrand-krol/
GrootSneek, woensdag 3 april 2024.