Categorieën
Foto's

OCHTENPRACHT

Clara Walstra schotelt ons deze ochtendpracht voor. Sereen en ademloos. Niet veel wil ik aan deze prachtige foto toevoegen, alleen een passend vers van dichteres M. Vasalis (1908-1998).

Ochtend

Zo kalm als op een vlot van helderheid
en rust, gelegen op mijn rug
dreef ik de ochtend in, het ochtendlicht,
land, lucht en water waren één en zonder dat
er van hun eigenheid maar iets verloren ging.