Categorieën
Commentaar Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Súdwest

Ambtenarenbaas Strijker pakt door in Súdwest

In een behoorlijk tempo geeft gemeentesecretaris Kristiaan Strijker leiding aan de positionele vernieuwingen binnen de interne organisatie van Súdwest-Fryslân. Er komt een nieuwe ambtelijke top, want er worden drie directeuren gevraagd voor: 1. het Sociaal Domein, 2. Omgeving en Openbare Ruimte en 3. Klantcontacten, Bedrijfsvoeren en Ontwikkelen.

(Deze bijdrage werd eerder gepubliceerd op 21 december 2022)

De malaise van Zondervan

Strijker begint in augustus 2022 als gemeentesecretaris; een weinig benijdenswaardige startpositie, want zijn voorganger Pieter Zondervan maakt er een potje van. Onder Zondervan, die aantreedt in september 2015 en in januari 2022 – gedwongen – vertrekt, raakt de interne organisatie in diskrediet. Hij treitert ambtenaren weg, waardoor er sprake is van een angstcultuur. Ook zadelt Zondervan tussen juni 2016-juni 2020 de gemeente op met een bedrag van 1.002.500 euro: de vertrekkosten van met name weggepeste ambtenaren.

Medio oktober 2022 kondigt Griet Heeg, loco-gemeentesecretaris en mededirecteur van de interne organisatie, haar afscheid aan. Zondervan benoemt haar in 2018, zonder sollicitatieprocedure, tot mededirecteur van de gemeentelijke organisatie. Opmerkelijk, te meer het duo al jarenlang goed is bevriend.

Al met al is Strijker wel genoodzaakt de ambtelijke top te vernieuwen.

Brief van B&W

Als een journalistiek team van Liwwadders, waar ik deel van uitmaak, in het vroege voorjaar van 2021 een artikel presenteert over het optreden van Zondervan, is burgemeester Jannewietske de Vries daarover verbolgen. Namens het college schrijft ze aan de raad: ‘Het is naar en schadelijk als de directie en door anonieme bronnen in een kwaad daglicht wordt gesteld en beticht wordt van onwelgevallig gedrag, zonder dat daar bewijzen aan ten grondslag liggen.’ Er is sprake van foutieve stellingnames, want er zijn legio bewijzen en bronnen zorgvuldig gecontroleerd.

Ook schrijft De Vries: ‘Wij staan pal voor onze directie en onze medewerkers!’ Het college wil vooral de posities van Zondervan en Heeg veilig stellen. Over gepeste ambtenaren worden – natuurlijk – geen uitlatingen gedaan.

Het Bestjoershûs van Súdwest aan de Marktstraat 1. In dit gebouw is ook de raadszaal. © BREKT.NL

Leiderschap en talent

Interessant is dat de gemeente in de zomer van 2021 start met een leiderschapsprogramma voor ambtenaren dat tot in 2023 doorloopt. Inzake het leiderschap van Zondervan en Heeg heeft die insteek
niet geleid tot iets vruchtbaars.

Daarnaast heeft Súdwest oog voor de betekenis van talentontwikkeling door de gehele organisatie. Misschien mondt dat in positieve zin uit in de vorming van een nieuwe ambtelijke top, want op de vacatures van drie directeuren kunnen naast externe kandidaten, eveneens interne, solliciteren.

Samenvattend

In Súdwest zijn nog meer vacatures. Gemeentesecretaris Strijker probeert ook daar wat aan te doen. Verder valt op dat PvdA-burgemeester De Vries in 2018, de benoeming van Heeg in de ambtelijke top door Zondervan: een vriendendienst, accepteert. De Vries haar taakopvatting omtrent integriteit was even zoek.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen

https://www.werkeninfriesland.nl/

Gemeente Súdwest-Fryslân: bedreiging, lichamelijk geweld, intimidatie en gedwongen ontslagen » Liwwadders