Categorieën
Beleid Dieren Landbouw Natuur en milieu Onderzoek

‘Aanzienlijke variatie in duurzaamheidsprestaties boeren’

(tekst: Job Hiddink op NieuweOogst.nl)

LNV investeert de komende jaren 10 miljoen euro extra in doelsturing binnen het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en de ontwikkeling van kritische prestatie-indicatoren (kpi’s). Dit staat in de begroting voor 2024. Doel is om duurzaamheidsprestaties van boeren integraal meetbaar te maken. Maar dat is soms best lastig.

Leest u verder via: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/12/01/aanzienlijke-variatie-in-duurzaamheidsprestaties-boeren