Categorieën
Spreekwoorden en gezegden Taal

ZICH EEN AAP LACHEN

Zich een aap lachen betekent uitbundig lachen. Waarschijnlijk is de gedachte: erg lachen om de fratsen van de aap, ofwel zo lachten dat men een gezicht trekt als een aap. Ook naar het voorbeeld van zich een aap schrikken, dus enorm schrikken.

Geraadpleegde bron:

F.A. Stoett. Nederlandse spreekwoorden en gezegden. Thieme, Zutphen, MCMIII, achtste herziene druk.