Categorieën
Sneek Verkeer

ZEBRAPAD BIJ ZWETTESCHOOL SNEEK

Een zebrapad bij de Zwetteschool in Sneek moet kwetsbare verkeersdeelnemers beter beschermen bij het oversteken. De verwachting is dat het zebrapad er rond de herfstvakantie ligt.
De school ligt aan de drukke Goeman Borgesiuslaan.

De Worp Tjaardastraat sluit aan op de Goeman Borgesiuslaan en via de Berkenlaan is er de aansluiting op de Leeuwarderweg. Dagelijks rijden 7.000 motorvoertuigen over dit traject. Na de Prins Hendrikkade, is dit de drukte verkeersverbinding van Súdwest-Fryslân.

De wens voor een zebrapad bij de ‘Zwetteschool’ is door verschillende betrokkenen meermaals uitgesproken. Zo deed het Wijkplatform Noorderhoek een dringende oproep tijdens één van de commissievergaderingen van de gemeenteraad. De directie van de Zwetteschool liet zich meermaals horen richting het college. En ook de leerlingen van de basisschool deden een oproep voor een veilige oversteek bij hun school.