Categorieën
Politiek Sociaal Wonen

WONINGMARKT: BELANGRIJKSTE VERKIEZINGSTHEMA

Uiteraard is de recente politieke peiling van I&O Research geen exacte graadmeter van de stembusuitslag op 22 november 2023. Naast de zetelaantallen van de partijen werd de relevantie van allerlei thema’s door het onderzoeksbureau gepresenteerd. De woningmarkt scoort het hoogst met 45%.

‘Ook andere sociaaleconomische issues (gezondheidszorg, armoedebestrijding, sociale voorzieningen) worden nu veel genoemd, net als immigratie en asiel (allen door een derde genoemd). Klimaatverandering zakt naar een 5de positie: 27% vindt dit belangrijk’, aldus I&O Research.

Bij NSC-kiezers staat de woningmarkt bovenaan, waarna armoedebestrijding, gezondheidszorg en immigratie/asiel volgen. Lijsttrekker Pieter Omtzigt zal in de campagne blijven hameren op een betrouwbare overheid, integriteit en bestaanszekerheid.

PvdA/GL-kiezers leggen als eerste de nadruk op klimaatverandering. En dat komt lijsttrekker Frans Timmermans goed uit. Bij VVD-kiezers staat immigratie/asiel vooraan. Zij vinden economie en overheidsfinanciën relevanter dan gepeilde kiezers van andere partijen.

Opvallend is dat landbouw, natuur en stikstofzaken momenteel geen brandende thema’s zijn voor de kiezer. Zelfs bij BBB-kiezers verschuift de aandacht naar wonen, zorg en immigratie. Dit geeft, volgens mij, aan dat de achterban van BBB niet helemaal een directe binding met de landbouwsector heeft.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bron:
https://www.ioresearch.nl/actueel/io-zetelpeiling-kiezers-enthousiast-over-nieuw-sociaal-contract/