Categorieën
Commentaar Politiek Sneek Súdwest Verkeer

WIL DE ECHTE PETRA VAN DEN AKKER OPSTAAN?

In een eerder artikel op BREKT.NL wordt Petra van den Akker de stille CDA-wethouder in Súdwest-Fryslân genoemd, omdat ze in deze rol niet bijzonder opvalt en ze als raadslid zich eveneens niet echt manifesteerde.

Van den Akker schrijft op de site van de wethoudersvereniging:

De gemeente staat als eerste overheid dicht bij haar inwoners en je kan hierdoor direct bijdragen aan je leefomgeving. Dit sprak mij als raadslid aan en nog steeds, nu ik sinds juni 2022 als wethouder aan het werk mag voor de gemeente Súdwest-Fryslân.

De CDA-wethouder is zich bewust van haar invloed op de leefomgeving van burgers. Desondanks staat de leefomgeving van de bewoners van de Berkenlaan, Goeman Borgesiuslaan, Worp Tjaardastraat, Willem Lodewijkstraat en Harinxmakade onder druk. En dat heeft alles te maken met toegenomen verkeersdrukte en gevoel van onveiligheid als gevolg van de verkeerspilot waar Van den Akker als lid van het college mee heeft ingestemd.

Verkeersintensiteit kruispunt Goeman Borgesiuslaan vanaf Worp Tjaardastraat en Station Noord. © BREKT.NL

Op maandag 26 februari 2024 verschijnt een persbericht met de bekendmaking van het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag in Súdwest.

Hierin zegt Van den Akker, wethouder Toezicht en Handhaving:

‘We willen dat iedereen fijn kan wonen in Súdwest-Fryslân. Dat betekent ook dat je als huurder op een goede manier behandeld wordt door de verhuurder. Helaas blijkt dat dit niet altijd het geval is. Met het meldpunt kunnen mensen die van ongewenst verhuurgedrag de dupe zijn, hier melding van doen, zodat we kunnen kijken hoe we de huurder kunnen helpen.’

Van den Akker toont – gelukkig – een sociaal empathisch gevoel richting huurders. Met deze eigenschap in bredere zin, een beetje verondersteld inzicht in de huidige verkeersproblematiek van de Waterpoortstad en met vooral lef kan de CDA-wethouder concreet aan de collegetafel iets doen voor de leefomgeving van Snekers.

In dit geval blijft het niet bij uitlatingen die ergens in het luchtledige blijven hangen. En gaat de echte Petra van den Akker opstaan!

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen:

https://www.brekt.nl/een-krabbel-aan-petra-van-den-akker-de-stille-cda-wethouder-in-swf/

https://www.wethoudersvereniging.nl/over-ons/vereniging/het-bestuur/petra-van-den-akker/