Categorieën
Politiek Súdwest Wonen

Súdwest-Fryslân heeft Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag

(tekst: Súdwest-Fryslân)

Huurders die last hebben van ongewenst verhuurgedrag kunnen dit sinds kort aankaarten bij de gemeente via het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag. Woondiscriminatie, intimidatie, een te hoge waarborgsom en onduidelijke servicekosten kunnen aanleiding zijn voor zo’n melding. Ook Súdwest-Fryslân heeft nu zo’n meldpunt.

Huurders hebben op de Nederlandse huurmarkt nog te vaak te maken met onbetrouwbare verhuurders en misstanden. Op 1 juli 2023 is landelijk de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. In deze wet zijn algemene regels opgenomen voor particuliere verhuurders en verhuurbemiddelaars over goed verhuurderschap. Gemeenten zijn verplicht om een meldpunt te hebben voor huurders die ongewenst verhuurgedrag ervaren.

“We willen dat iedereen fijn kan wonen in Súdwest-Fryslân. Dat betekent ook dat je als huurder op een goede manier behandeld wordt door de verhuurder. Helaas blijkt dat dit niet altijd het geval is. Met het meldpunt kunnen mensen die van ongewenst verhuurgedrag de dupe zijn, hier melding van doen, zodat we kunnen kijken hoe we de huurder kunnen helpen”, aldus Petra van den Akker, wethouder Toezicht en Handhaving.

Hoe kan een huurder in Súdwest-Fryslân melding doen?

In Súdwest-Fryslân kan een huurder melding doen via de website van de gemeente. Hierop is een webformulier te vinden voor meldingen over ongewenst verhuurgedrag. Op deze manier kan de gemeente snel met de melding aan de slag. Via het webformulier kan, indien gewenst, anoniem melding gedaan worden. Naast het online formulier is het ook mogelijk om een melding per brief of per emailbericht te doen.

Het meldpunt is specifiek voor bedoeld voor de particuliere huurdersmarkt. Mensen die bij een woningbouwcorporatie huren, kunnen contact opnemen met de corporatie. 

Meer informatie over de Wet goed verhuurderschap en het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag staat op www.sudwestfryslan.nl/onderwerp/wet-goed-verhuurderschap.