Categorieën
Economie Sociaal Welzijn

Werkdruk en andere zorgen van werkgevers over 2023

(tekst: UWV)

Ruim de helft van werkgevers ervaart een hogere werkdruk door de krapte op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit het werkgeversonderzoek van UWV onder 2.000 werkgevers. Ook zegt twee derde van de werkgevers veel moeite te hebben met het vervullen van hun vacatures. Ook voor 2023 vormt de krappe arbeidsmarkt een probleem voor veel werkgevers. Toch neemt de helft van het aantal werkgevers geen mensen aan die niet aan de gestelde kwalificaties voldoen, ruim een derde doet dit wel. Naast zorgen over de stijgende werkdruk en de krapte op de arbeidsmarkt maken werkgevers zich voor 2023 vooral zorgen over de stijgende energieprijzen en de kosten van grondstoffen.“Er leven best grote zorgen over 2023 bij de werkgevers in Nederland” laat arbeidsmarktadviseur Menno Wester weten. “Niet alleen over de tekorten op de arbeidsmarkt, maar ook over de ontwikkelingen van de energieprijzen en de stijgende kosten van grondstoffen. De werkgevers staan daarom in 2023 voor flinke uitdagingen.”

Werkdruk en onvervulde vacatures

Volgens 54% van de werkgevers is dit jaar de werkdruk gestegen en 93% van de werkgevers verwacht dat de werkdruk volgend gelijk blijft of zelfs toe gaat nemen. Dit hangt samen met de krapte op de arbeidsmarkt. Nu al geeft 66% van de werkgevers aan dat zij hun vacatures minder snel vervullen en daarvan geeft 48% aan dat dit volgend jaar nog moeilijker gaat worden. Hierdoor kan een groot deel van de werkzaamheden en taken op het zittend personeel komen te vallen. In de gezondheidszorg zijn de zorgen over de werkdruk en het vervullen van vacatures in 2023 het grootst. Ruim de helft van de werkgevers in de zorg verwacht dat het in 2023 veel moeilijker wordt om vacatures te gaan vervullen en bijna alle werkgevers in deze sector verwachten dat de werkdruk gelijk blijft of zal toenemen in 2023.

Werkgever blijft zoeken naar perfecte kandidaat

Werkgevers die moeite hebben met het vervullen van hun vacatures zijn nog niet massaal breder aan het kijken naar mogelijke kandidaten. Ruim een derde van de werkgevers geeft dat ze door de huidige krapte eerder mensen aannemen die niet voldoen aan alle kwalificaties. Echter doet de helft van de werkgevers dit nog niet. Ongeveer 16% van de werkgevers geeft aan dat ze vanwege de krapte eerder mensen aannemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Menno Wester: “Het wil niet altijd zeggen dat werkgevers het gewoon niet doen. Werkgevers zijn in deze tijden druk met misschien wel het overeind houden van hun bedrijf of andere zaken. Maar werkgevers moeten zich er wel bewust van zijn wat voor potentie er nog beschikbaar is onder mensen die misschien niet voor 100% op de vacature passen. ”Naast de zorgen over de krapte op de arbeidsmarkt en de werkdruk maken werkgevers zich ook zorgen om de stijgende energieprijzen en de kosten van grondstoffen. Ruim 80% van de werkgevers verwacht in 2023 problemen vanwege de stijgende prijzen van energie en grondstoffen. Bijna de helft van de werkgevers zit dit zelfs als groot probleem. Ook zijn er zaken waar werkgevers zich geen nog zorgen over maken. Menno Wester: “Wat opvalt in de resultaten van ons onderzoek is dat het merendeel van de werkgevers zich geen zorgen maakt over de uitstroom van personeel door pensionering. Toch zijn er diverse sectoren waar het aantal en aandeel 60-plussers onder werknemers hoog is en waar veel uitstroom door pensionering te verwachten is. Dit geldt bijvoorbeeld voor de zorg, industrie en openbaar bestuur. Wellicht ziet het merendeel van de werkgevers pensionering nog niet zozeer als probleem voor 2023, maar wel voor de jaren erna”Een groot deel van de werkgevers staat voor grote uitdagingen in 2023, onder andere in het vinden van personeel. Nog niet alle werkgevers kijken door de krapte breder naar mogelijke kandidaten. UWV kan werkgevers hier mee helpen. Als extra scholing of certificaten nodig zijn, kunnen werkzoekenden en werkgevers met hun vragen over scholing en ontwikkeling van personeel terecht bij UWV voor advies en ondersteuning bij het vinden van personeel.

Ook kunt u het artikel raadplegen via:
https://www.uwv.nl/nl/persberichten/werkdruk-en-andere-zorgen-van-werkgevers-over-2023