Categorieën
Commentaar Economie Fryslân Landbouw Natuur en milieu Politiek

WAT WIL BBB-GEDEPUTEERDE FEMKE WIERSMA MET DE BIOLOGISCHE LANDBOUW?

‘We moeten biologisch minder promoten’, zegt BBB-gedeputeerde Femke Wiersma tegen de Leeuwarder Courant (8 augustus). Een pittige discussie, onder meer op Twitter, is het gevolg.

Dus geen overheidsbemoeienis, maar marktwerking voor de biologische landbouw, aldus Wiersma. Maar dat geldt ook voor andere agrarische bedrijven. Daarover laat het Bestjoersakkoart 2023-2027 van het nieuwe college van GS geen misverstand bestaan: ‘De boer moet de teugels in handen hebben. Of het nu gaat om gangbare, biologische, biologisch-dynamische of andere agrarische bedrijven.’

Links BBB-landbouwgedeputeerde Femke Wiersma en rechts haar partijgenote Eke Folkerts, BBB-gedeputeerde van financiën. © Jeroen van der Kallen

Deze marktwerking wordt te mooi voorgesteld, want de landbouwsector is aan allerlei wettelijke regelgeving gebonden. Ook staat in de rapportage: Actieplan Friese Landbouwagenda 2021 – 2030: ‘De rol van de provincie verschilt op onderdelen van aanjager, deelnemer, verbinder of lobbyist.’ Er is dus geen volledige marktwerking, want er is altijd overheidsbemoeienis, ook op provinciaal niveau. Zoiets kan Wiersma niet ontgaan.

Koeien in de Friese wei. © Floriske Gerritsma

Journaliste Anna Veltman zet boven haar opiniestuk op Ekoland.nl:
‘Femke Wiersma is er voor alle boeren, maar steekt nek niet uit voor biologisch’. In het artikel staat dat afdwingen van 25 procent biologische landbouw door Brussel, niet werkt volgens Wiersma. Ze wijst erop dat door normeringen ‘de markt overspoeld wordt met een product waar geen vraag naar is’.

Veltman geeft verder aan dat Wiersma in een interview met Ekoland niets zegt over welke maatregelen gunstig zijn voor de biologische landbouw. En de BBB-gedeputeerde maakt ‘een twijfelachtige vergelijking met de landbouwstrategie in Sri Lanka: het land waar van de één op andere dag volledig gestopt is met kunstmest, met een hongersnood tot gevolg.’ 

Volgens Wiersma gaat de nieuwe coalitie in Fryslân de landbouwagenda ‘herijken’. Tot op heden is daar inhoudelijk niets over bekend. ‘Wel dát het gaat gebeuren’, zegt de BBB-gedeputeerde. In de Voortgangsrapportage Landbouwagenda – Toekomstbeeld Friese landbouw 2021-2030 van juli 2023 wordt de opzet genoemd van een Friese coöperatie voor kringlooplandbouw. Schrapt landbouwgedeputeerde Wiersma dit onderdeel?

Nogmaals: volledige marktwerking bestaat niet voor biologische boeren en collega’s uit andere landbouwsectoren. En vooralsnog geeft Wiersma geen helderheid over dat zogenaamde ‘herijken’. Als dat maar geen zand strooit in de machine van de biologische landbouw. Dan draait de centrumrechtse coalitie aan de Tweebaksmarkt de klok flink terug.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen:

https://lc.nl/friesland/Frysl%C3%A2n-past-landbouwbeleid-aan-minder-nadruk-op-biologisch-28580775.html

Provinsje Fryslân. Bestjoersakkoart 2023-2027- Oparbeidzje foar Fryslân, july 2023.

https://www.fryslan.frl/_flysystem/media/landbouwagenda-definitief-concept.pdf

https://www.ekoland.nl/artikel/803186-femke-wiersma-is-er-voor-alle-boeren-maar-steekt-nek-niet-uit-voor-biologisch/

https://cuatro.sim-cdn.nl/fryslan/uploads/voortgangsrapportage_landbouwagenda_juli_2023.pdf?cb=xSascbIF