Categorieën
Fryslân Politiek Sociaal

Waar is dat feestje? Niet in Fryslân

Tekst van 5 juli 2023, door: Martijn Brands (VVD Fryslân), Maarten Goudzwaard (JA21 Fryslân), Danny van der Weijde (D66 Fryslân), Marcel Visser (VVD Leeuwarden) en Julie Bruijnincx (D66 Leeuwarden)

Psy-Fi, Welcome to the Village en nu Psylân. Wie dacht dat Fryslân een prima provincie was voor een festival blijkt ernaast te zitten. Stuk voor stuk worden ze uit de provincie gedreven door juridische trucjes, afgedwongen door stichtingen als Groene Ster Duurzaam en gefaciliteerd door de nalatigheid van gemeenten. Niet omdat Fryslân of onze natuur daar beter van wordt, maar uit een soort messiascomplex.

Wie vandaag de dag een dorpsfeest of festival organiseert, krijgt te maken met een stapel papierwerk om een vergunning te krijgen. Op zichzelf al een onwenselijke ontwikkeling.

Het moet namelijk niet onmogelijk worden een leuk feestje te organiseren, vooral na twee zware coronajaren. Goed voor de makers in de cultuursector, goed voor de bedrijvigheid, maar vooral ook goed voor de inwoners die ervan kunnen genieten.

Driekoppige wurgslang

Maar de afgelopen jaren kwam er een derde tegenstander bij voor de Friese festivals. Een open deur in de afgesloten feesttent is genoeg voor stichting Groene Ster Duurzaam om hun kans schoon te zien de vergunning voor een festival als Psylân aan te vechten ( LC 28 juni).

Ook gemeenten zouden zich meer moeten inzetten voor het behoud van deze festivals. Zo hadden de verouderde bestemmingsplannen die de evenementen in de weg zitten al lang aangepast kunnen worden. Stichtingen zoals Groene Ster Duurzaam maken goed gebruik van deze nalatigheid van de gemeenten.

Zo is er een driekoppige wurgslang ontstaan die de Friese festivalsector verstikt. Naast de klappen van corona en de bureaucratische hoepels om door te springen wordt iedere beleidsregel er nog eens nauwkeurig op nagelezen om te kijken of een festival onmogelijk kan worden gemaakt. Dit op plekken die nota bene bedoeld zijn om te recreëren en elkaar te ontmoeten.

Leven en laten leven

Met een bepaalde arrogantie noemt de stichtingsvoorzitter het een ,,simpele zaak’’, waarna hij zijn zekerheid uitspreekt dat de rechter het festival tegen zal houden. Een overwinning voor de stichting: nóg een geannuleerd festival met duizenden teleurgestelde bezoekers.

Er valt veel te zeggen over hoe we met de natuur omgaan in Fryslân. We hebben immers een grote verantwoordelijkheid voor onze natuur en de dieren die daarin leven. Maar misschien wel net zo prangend is de vraag hoe we met elkaar omgaan. Wie naast een recreatiegebied gaat wonen kan verwachten dat er soms luide muziek wordt gespeeld. En in ruil daarvoor leef je in een prachtige omgeving, waar je de rest van het jaar van kan genieten. Leven en laten leven noemt men dat.

Nalatenschap

En vooral ook sámen leven. Leeuwarden – Fryslân werd in 2018 Culturele Hoofdstad vanwege de sterke mienskip . Hier gunt men elkaar wat en doen we dingen samen. Is dít dan de nalatenschap? Hebben we in de coronatijd niet gemerkt wat niet samen kunnen komen met jongeren doet? Of moeten we straks met z’n allen naar de Randstad of het Zuiden afreizen voor een festival? Urenlang reizen voor iets wat altijd naast de deur mogelijk was, en nog steeds zou moeten zijn.

Het aanpassen van het gemeentelijke bestemmingsplan om dit soort frustrerende rechtszaken de wereld uit te helpen zal, hoewel hoognodig, niet lukken op korte termijn.

Daarom roepen VVD, JA21 en D66 stichting Groene Ster Duurzaam op om ook hun medemens voor ogen te houden. Kom op voor de natuur zonder dat dat ten koste gaat van de culturele sector en onze mienskip. Leef en laat leven.

Ook kunt u raadplegen: https://vvd.frl/nieuws/waar-is-dat-feestje-niet-in-frysln