Categorieën
Interviews Politiek Sneek Súdwest Verkeer

VVD SÚDWEST-FRYSLÂN: STOP MET DE AUTOLUWE PROEF SNEEK

De VVD-fractie in de gemeente Súdwest-Fryslân is van mening dat het college dient de stoppen met de autoluwe proef Sneek. Daar geven de liberalen diverse redenen voor. En: Vandaag ontvingen wij een mail van een stuk of 50(!!!) ondernemers uit de Sneeker binnenstad, die ons vragen om alsjeblieft de proef te laten stoppen. De gevolgen zijn nu al erg genoeg!

Hoe luidt het advies van de VVD fractie aan het college ten aanzien van de autoluwe proef?

Wat de VVD betreft is het advies zo spoedig mogelijk stoppen met deze proef! Het was al een onzinnig idee, maar doordat de verkeersregelaars er nog steeds (moeten) staan, lopen de kosten ook uit de hand. Geld dat besteedt moet worden voor onze inwoners en ondernemers, niet ten koste moet gaan van onze inwoners en ondernemers.

In hoeverre heeft de autoluwe proef het aanzien van Sneek als koopstad en watersportstad al dan niet beschadigd?

Het aanzien van de stad is aanzienlijk beschadigd. Inwoners gaan naar Joure en Bolsward door deze proef. Voor toeristen is het bijzonder ongastvrij dat je moet keren op de weg of straks misschien en boete krijgt. Dat hoeft één keer te gebeuren en ze komen nooit weer. En dat in een tijd dat het toch al zwaarder is om de toerist in ons land te houden. Last but not least: dit college/deze coalitie maakt de ondernemers kapot. En wat het doekje voor het bloeden vanuit het college (de compensatieregeling) betreft: een ondernemer wil gewoon ondernemen en geen hand ophouden bij de gemeente.

Kaart Sneker binnenstad uit 2014.

In welke mate bestaat er een gunstige dan wel ongunstige relatie tussen de omvang van Sneek en de huidige autoluwe proef?

Sneek is te klein voor deze proef. Onze inwoners gaan de stad mijden en toeristen ervaren de stad als ongastvrij als je wordt tegengehouden of als je straks een bon krijgt bij de versperringen. Iedereen gaat op den duur de stad mijden, want je wilt het risico niet lopen.

Hoe vaak krijgt de VVD fractie reacties binnen over de autoluwe proef? En van wie zijn die reacties meestal afkomstig? Wat is merendeels de strekking van de reacties?

Op dit moment krijgen wij bijna dagelijks reacties en mails binnen over de autoluwe proef. Deze zijn van de tegenstanders en dat is niet verbazingwekkend, want dat zijn er veel. Bij een partij als de VVD melden zich vaak de ondernemers. Via de reacties in de mail en ook uit eigen ondervinding bij bezoeken aan middenstanders (zonder dat men wist dat wij raadsleden waren) wordt geklaagd over de proef. Vandaag ontvingen wij een mail van een stuk of 50(!!!) ondernemers uit de Sneker binnenstad, die ons vragen om alsjeblieft de proef te laten stoppen. De gevolgen zijn nu al erg genoeg!

Wiebe Dooper