Categorieën
Landbouw

‘Vrouwen hebben veel potentieel dat beter kan worden benut’

(tekst: Marieke Verbiesen op NieuweOogst.nl)

Volgeboekt. Al een maand voor de netwerkdag van LTO Vrouw en Bedrijf op 12 april in het Overijsselse Balkbrug is er geen ticket meer te krijgen. Wat zegt dit? ‘Dat het thema leeft en ons werk anno 2024 nog steeds hard nodig is’, concludeert voorzitter Helma Vermuë van LTO Vrouw en Bedrijf.

Dat vrouwen belangrijk zijn in de landbouwtransitie staat voor Helma Vermuë buiten kijf. Maar dan moeten ze wel kansen pakken, zichtbaarder worden en beter vertegenwoordigd zijn in de vereniging. Daar ligt volgens de voorzitter van LTO Vrouw en Bedrijf een taak voor de LTO-organisatie, maar ook mogen vrouwen meer uitgaan van hun eigen kracht.

Leest u verder via: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2024/04/08/vrouwen-hebben-veel-potentieel-dat-beter-kan-worden-benut