Categorieën
Fryslân Onderzoek Wonen

Vraag naar sociale huurwoningen in Fryslân opnieuw toegenomen

(tekst: Planbureau Fryslân)

De vraag naar sociale huurwoningen in Fryslân blijft toenemen. Dit blijkt uit recent onderzoek van het Planbureau Fryslân, dat mede op verzoek van WoonFriesland en de Vereniging van Friese Woningcorporaties (VFW) is uitgevoerd. De gemiddelde inschrijfduur is gestegen, het aantal reacties per aangeboden huurwoningen is toegenomen en de doorstroming laat een dalende ontwikkeling zien. Deze ontwikkelingen komen in de meeste opzichten overeen met de trends uit de voorgaande rapportage van vraagdrukcijfers.

In de periode van 2017/2018 tot 2021/2022 is de gemiddelde inschrijfduur van een actief woningzoekende in de provincie Fryslân toegenomen van 28 tot 37 maanden. In dezelfde periode is het gemiddelde aantal reacties op de door de corporaties aangeboden woningen gestegen van 47 tot 81 en is het aantal woningen dat voor verhuur beschikbaar kwam met 7% gedaald.

Raadpleeg het gehele onderzoek via:
https://www.planbureaufryslan.nl/wp-content/uploads/2023/08/20230816-rapportage-vraagdruk-Fryslan-2023.pdf