Categorieën
Limericks

VOGELBENDE

Een vogelbende uit Oude Schans

brengt het hele dorp in disbalans

Daarom het bevel,

oppakken dat stel:

een PESTvogel, SLECHTvalk en ROTgans

© Sjoerd Vriesema