Categorieën
Columns Landbouw Natuur en milieu Politiek

Via het optimisme van De Snoo naar de fusie van Wopke

Volgens Esther de Snoo, hoofdredacteur van Nieuwe Oogst, treden de ministers Adema (LNV) en Van der Wal (Natuur en Stikstof) voortaan op als ‘verbindende gesprekspartners’. Ministers als coaches. Jippie.

Adema en Van der Wal zijn polderaars want ze geven – slechts – de grote lijnen aan en verder vult de polder het in. De nationale driekleur hangt aan de vlaggenmast met de rode baan aan de bovenkant, want het POLDERMODEL is terug.

In het polderen wordt het totale gebeuren minder dwingend van bovenaf opgelegd. Kennis en draagvlak van ‘belanghebbenden’ groeien in het proces. Het is ‘daarom belangrijk dat boeren zich in de regio verenigen en laten vertegenwoordigen’, schrijft de hoofdredacteur. Daar is niet veel voor nodig. Boerenorganisaties plenty.

De Snoo benadrukt dat het positief is dat er meer tijd wordt genomen. De dwingende tijdslimiet voor gebiedsplannen per 1 juli 2023 is niet meer ingekleurd met ‘rode stift’, ‘maar met potlood’. Door de nieuwe aanpak moet het vertrouwen van de boeren in de overheid toenemen, aldus de hoofdredacteur. Ze presenteert zich doelbewust als een optimist.

2025 is het eerste ijkmoment voor de gebiedsplannen en dus niet meer 2023. Daarmee komt er lucht voor met name de regeringspartijen wat betreft de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2023. Wederom optimisme van Snoo. Ze snapt natuurlijk ook dat de politieke peilingen van de komende maanden geen verschuivingen in het stemgedrag laten zien in het voordeel van VVD, D66, CDA en CU.

Als het CDA in Rutte IV blijft, kalft de aanhang nog verder af. Allerlei goedbedoelde inhoudelijke inhaalacties ten spijt. In de loop van 2023 zijn
CDA en SGP van gelijke grootte, ieder telt 3 zetels. Wopke pleit voor een fusie!

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bron
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/10/15/meer-tijd-is-ook-in-voordeel-van-kabinet-zelf