Categorieën
Beleid Economie Financiën Sociaal

VERSTERK DE VEERKRACHT VAN DE ZZP-ER

(teks: Paul de Beer op SocialeVraagstukken.nl)

Veel zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) zijn kwetsbaar. Dat is een van de redenen voor de regering om strengere eisen te stellen. Zo wordt overwogen een minimumuurtarief in te voeren: wie minder dan 35 euro per uur verdient, moet een arbeidsovereenkomst als werknemer krijgen. Dan heb je ook recht op het minimumloon en ben je verzekerd tegen werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Kwetsbaar

De maatregel zal alleen gelden voor zzp’ers die hun arbeid aanbieden aan een onderneming en werkzaamheden verrichten die ook door werknemers kunnen worden verricht. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ging het hierbij in 2022 om bijna een miljoen mensen. 

Leest u verder via: https://www.socialevraagstukken.nl/versterk-de-veerkracht-van-de-zzper/