Categorieën
Fryslân Geschiedenis Verhalen

Verhalen van Frisia

(tekst: RUG)

De Universiteitsbibliotheek Groningen (UB) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) lanceert een digitale, interactieve kaart onder de naam Verhalen van Frisia. De kaart koppelt locaties in Frisia (huidig Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland) aan boeken uit de Bijzondere Collecties van de UB en vertelt zo de rijke intellectueel-culturele geschiedenis van Stad en verre Ommelanden. 

Met mobiele telefoon de geschiedenis in

De interactieve kaart biedt via je mobiele telefoon of computer toegang tot tal van verhalen. Zo kom je er in Thesinge bij de Kloosterkerk achter dat hier rond 1515 een getijdenboek is geschreven met prachtige decoraties van de Groningse verluchter Frans Maler. Met je mobiele telefoon of computer trek je zo dit verhaal, inclusief afbeeldingen van het getijdenboek, uit je broekzak of rugtas. Maar de kaart vertelt bijvoorbeeld ook het verhaal van Pieter Beyntsma uit Stavoren, die zijn gloednieuwe boeken uit Venetië volschreef met geleerde kennis uit Italië. En dat van pastoor Rodolphus Kannegheter uit Noordlaren, die eind 15e eeuw het rijkst geïllustreerde boek van die tijd bezat, een wereldkroniek van wonderen.

Voorbodes stichting universiteit

De keuze voor boeken van vóór 1614 is bewust. In dat jaar werd de RUG gesticht, maar dat kwam niet uit de lucht vallen vertelt Adrie van der Laan, Conservator Bijzondere Collecties van de UB. ‘De oprichting van de Groninger Academie was een hoogtepunt in een ontwikkeling die al eeuwen gaande was. Het was een bekroning van het rijke culturele en intellectuele klimaat dat in de regio Frisia heerste. Dat wil deze kaart ook laten zien.’

Digitalisering

De lancering van Verhalen van Frisia is onderdeel van een groter project waarin de UB handgeschreven boeken en boeken gedrukt voor 1614 digitaliseert en online vrij beschikbaar stelt. Verhalen van Frisia brengt deze boeken op een geheel nieuwe manier voor het voetlicht. Bovendien maken de geografische tags het mogelijk om de boeken vanuit een nieuw perspectief te benaderen en onverwachte verbanden te leggen. Het is de bedoeling om het aantal verhalen op de kaart steeds verder uit te breiden en te koppelen aan collecties van erfgoedpartners uit de regio.

Verhalen van Frisia zijn beschikbaar via https://frisia.rug.nl.