Categorieën
Commentaar Fryslân Politiek Sneek Súdwest

VERBETER DE N354 EN DUS GEEN HAYOWEG

Recent kwam de provinsje Fryslân met berichtgeving over de N354. Dit is de provinciale weg vanaf de A6 bij Oosterzee over Spannenburg en Sneek om te eindigen bij de A32 ter hoogte van Idaard. Er is zelfs een heus belevingsonderzoek gedaan naar de N354. De uitkomsten daarvan kan Jan met de pet tevoren bedenken. De zwaktes, dus de verkeerstechnische vraagstukken, van de N354 zijn allang bekend. Belevingsonderzoek werkt niet verhelderend maar verwarrend.

In de winter van 2017 richtte ik me met een ingezonden artikel tot de Friese media met een kritisch artikel over de N354. En met name over een door het college van Súdwest-Fryslân geopperd idee om een nieuwe weg, de door mij genoemde HayoWeg, aan te leggen vanaf Sneek langs het spoor en die vervolgens aansluit op de Haak van Leeuwarden. Een dwaas voorstel natuurlijk. Het zou een regelrechte aantasting zijn van eeuwenoud cultuurhistorisch weidelandschap.

Desondanks hou ik er rekening mee dat de provinsje plannen hieromtrent weer uit de kast haalt. Op basis van subjectief belevingsonderzoek is veel mogelijk. En vergeet niet het vaker door de politiek en overheid gehanteerde begrip ‘voortschrijdend inzicht’. Op basis van deze mechanismen kunnen politieke strategieën worden ontleend om uiteindelijk toch een soort van HayoWeg te realiseren.

Hieronder staat mijn ingezonden stuk uit de winter van 2017, waarop de toenmalige burgemeester Hayo Apotheker van Súdwest-Fryslân sportief reageerde.

TreinTraject Stavoren-Liwwadden loopt gevaar

B&W van Súdwest-Fryslân stelt een weg voor langs het spoor Leeuwarden-Sneek in plaats van een grondige vernieuwing van de N354 ofwel de Snitserdyk. Op vrijdag 27 januari 2017 presenteert burgemeester Hayo Apotheker dat plan op Omrop Fryslân-tv. Opvallend is dat de verslaggever van deze provinciale zender er geen enkele kritische vraag over stelt. Omrop Fryslân zet wel vaker bestuurders graag op een voetstuk.

Deze door mij genoemde HayoWeg kleven louter nadelen aan. Op de HayoWeg gaat een bus rijden. De trein verliest klanten. De lijn wordt daardoor nog verliesgevender dan die – mogelijk al –  is. De spoorwegen krijgen nu een prachtige kans voor open doel om van de lijn af te komen. Aanleg van de HayoWeg leidt dus tot directe opheffing van de spoorlijnverbinding Stavoren-Liwwadden. Daarover bestaat bij mij geen enkele twijfel. Bij u wel?

Vooral dagelijkse treinreizigers als scholieren, studenten en werkenden, woonachtig in de kleinere en grotere gemeenschappen van de Súdwesthoeke, vormen het voornaamste slachtoffer. Zij kunnen zich voorbereiden op lange busreizen. Dat is bepaald geen prettig vooruitzicht. Ach, het college van B&W vergeet even iets.  

De kans van slagen op aanleg van de HayoWeg is binnen afzienbare tijd echter zeer gering. Maar wat brengt de toekomst? Daarover ben ik – volledig terecht – niet gerust. Of een plan nu wijs of onwijs is, het doet er eigenlijk niet toe. In herinneringen van burgers en zeker die van bestuurders blijft dat plan ergens hangen. Ook is papier geduldig. Het niet snuggere plan omtrent de HayoWeg blijft liggen in een bureaulade op het provinsjehûs.

Een geraadpleegde projectleider van de provincie deelde me vorig week mede dat op de afslagen Easterwierrum en Raerd van de Snitserdyk rotondes worden aangelegd. Ook wordt elders het traject veiliger gemaakt. Dit alles is begrijpelijk, gezien de voorkomende ongelukken op de N354. Tegelijk steekt hier een giftige  adder onder het gras! Automobilisten gaan klagen dat de rit naar Liwwadden teveel tijd kost. Meer beton, rotondes en ovonde’s zijn een schijnzekerheid inzake verkeersveiligheid. Ongelukken blijven. De roep om de HayoWeg komt terug. Al met al vrij logisch geredeneerd, lijkt me. Bussenvol scholieren, studenten en werkenden vanuit de Súdwesthoeke richting Sneek en verder, blijft een zeer reële gedachte.

De enige serieuze optie is een grondige en snelle aanpak van de Snitserdyk. Dit verhaal stuit op de minste weerstand en is veel goedkoper dan de HayoWeg. Een ‘nieuwe’ Snitserdyk kent geen lange bochten meer, geen onnodige belemmeringen en leidt de auto achter Dearsum en Tsienzerbuorren langs. Het gebied rondom de Snitserdyk is vanuit landelijk oogpunt minder kwetsbaar dan ten westen van de spoorlijn. Ruimtelijk denken dient gepaard te gaan met visueel denken en gevoel voor esthetiek. Landschap met kip, kerk, geit, koe en paard heeft een waarde. Dat dienen ook onze bestuurders van SWF te begrijpen.  

Stavoren en omgeving: Let nu op uw zaak en zeker later!

Wiebe Dooper, Sneek

Recent artikel provinsje over de N354:
https://www.fryslan.frl/N354