Categorieën
Commentaar Economie Financiën Politiek Sociaal

Twistgesprek: Lost een basisinkomen iets op?

(tekst: Sociale Vraagstukken)

Het boek Samen rijk van Koen Bruning is een pleidooi voor een ‘vrijheidsdividend’ als oplossing voor de groeiende ongelijkheid in onze samenleving. Bruning, die aan de Vrije Universiteit PPE (politics, philosophy, economics) studeert, stelt: ‘Geef iedere Nederlander 1.000 euro per maand en je krijgt een samenleving waarin burgers tegengewicht kunnen bieden tegen de geclusterde macht.’

Bij gesprekken over een basisinkomen komt al snel het argument naar voren dat het een mooi, maar vooral erg duur plan is. Bruning benadrukt dan ook dat hij alleen iets ziet in het basisinkomen om schrijnende armoede op te lossen als het gebeurt ‘middels een radicale herverdeling van vermogen’. ‘Nieuw beleid moet altijd gepaard gaan met een brede visie op de maatschappij, dat is essentieel.’

Leest u verder via: https://www.socialevraagstukken.nl/rubrieken/twistgesprek/lost-een-basisinkomen-armoede-op/