Categorieën
Economie Fryslân Politiek

TopDutch zet Noord-Nederland op de kaart

Er komt een nieuwe TopDutch-campagne die Noord-Nederland promoot als vestigingsklimaat voor internationale bedrijven. Dit is het voornemen van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. Met TopDutch zetten de provincies zich gezamenlijk in om de noordelijke economische structuur te versterken, aldus de provinsje Fryslân.

Na afronding van de eerste campagne kozen de drie provincies er in 2020 voor te wachten met het opstarten van een vervolgcampagne. De reden hiervoor was de COVID-19 pandemie. Tijdens deze periode lag de prioriteit bij de ondersteuning van het bestaande noordelijke bedrijfsleven.

In de afgelopen periode is het merk TopDutch met minimale inspanningen actief gehouden door de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM). Ook het vervolg op de eerdere campagne TopDutch zal de komende twee jaar in opdracht van de drie provincies worden uitgevoerd door de NOM.