Categorieën
Dieren Fryslân Natuur en milieu

TAPUIT AAN DE ZEEDIJK

Fotografe Clara Walstra presenteert een tapuit aan de waddendijk ter hoogte van Sexbierum.

‘Tapuiten zijn trekvogels die in Afrika op de savannen overwinteren en vroeg in de lente terugkomen. De tapuit legt van alle zangvogels de grootste afstand af tijdens de jaarlijkse trek.[2] ‘s Zomers (ongeveer van maart tot oktober) zijn ze in heel Europa aanwezig. In Zuid-Europa verblijven de vogels meestal hoog in de bergen. De in Noord-Amerika broedende ondersoort, de Groenlandse tapuit (zie hieronder), overwintert ook in Afrika en is een doortrekker in Nederland.'(bron:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tapuit)

WD