Categorieën
Commentaar Fryslân Politiek

Sybrand Buma in de LC van 25-11-2011: ‘De wereld verandert nou eenmaal en ook Friesland moet daarin mee’

Sybrand Buma wordt in augustus 2019 burgemeester van Leeuwarden. In november 2011 bezoekt hij Fryslân in de rol van CDA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Het jaar daarvoor verkrijgt hij die positie. In een jaar tijd stelt Buma intern de boel op orde, waardoor hij naar buiten toe nogal onzichtbaar is, schrijft Nynke Smedeman.

Slechte peilingen voor zijn partij legt Buma min of meer naast zich neer, door ongeveer te zeggen dat het min of meer maar peilingen zijn. Ook ligt hij niet wakker van een verdeelde achterban in het CDA. En: ‘De Friese CDA’er is gemiddeld wat linkser dan de Nederlandse.’

Buma pleit in het artikel voor de totstandkoming van de Centrale As, waardoor dorpen ontlast worden van verkeer. De CDA-leider gaat aan klachten van mensen voorbij die vinden ‘dat Friesland alleen maar ten slechte verandert’.

De provincie moet zich richten op taken waar die goed in is, zoals landbouw, tuinbouw, energie en water, aldus Buma. En: ‘De wereld verandert nou eenmaal en ook Friesland moet daarin mee.’

Buma, die in Sneek opgroeide, is een intelligente man en een ervaren bestuurder . Ik ben benieuwd hoe hij tegen de huidige autoluwe proef in de Waterpoortstad aankijkt. Misschien zegt Buma daar nog eens wat over.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bron:
Leeuwarder Courant, 25 november 2011: https://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?v2=true&id=LC-20111125-NO01012005&vw=org&lm=verker%2Cbolsward%2CFRD%2CLC%2CBNH%2C0