Categorieën
Súdwest Wonen

Súdwest-Fryslân wil meer woningen op boerenerven mogelijk maken

Beleid en regelgeving houden de transformatie van boerenerven naar woningen vooralsnog tegen. De Taskforce Wonen van de gemeente Súdwest-Fryslân wil met initiatiefnemers en partnerorganisaties om tafel om te kijken wat er nodig is om woningbouw op boerenerven mogelijk te maken.

Nu worden leegkomende agrarische bedrijven vaak omgebouwd tot een (luxe) woonboerderij voor één gezin, of ze komen leeg te staan en verpauperen. De meerwaarde voor de gemeenschap daarvan is minimaal of zelfs negatief. Transformatie naar meerdere woningen is een kans om de waarde van boerenerven te behouden en zelfs de versterken, aldus de gemeente.

Provincie Fryslân, Rabobank en het samenwerkingsverband Transfarm worden ook hierbij betrokken. Samen zetten de partijen zich in voor de toekomstbestendigheid van boerenerven. Binnenkort is er een sessie met deze partners en de eigenaren van de pilotlocaties.