Categorieën
Politiek Súdwest Wonen

Súdwest-Fryslân 2023 af met plannen voor 249 woningen in zeven kernen

Voor zeven woningbouwplannen in Súdwest-Fryslân liggen de ontwerp bestemmingsplannen de komende weken ter inzage. Het zijn plannen die in overleg met de kernen tot stand zijn gekomen. In die plannen wordt voorgesteld om 249 nieuwe woningen toe te voegen, verdeeld over Scharnegoutum, Woudsend, IJlst, Folsgare, Stavoren, Makkum en Boazum.

De plannen zijn tot stand gekomen in overleg met de verschillende kernen. In Woudsend zaten een aantal dorpsvertegenwoordigers regelmatig aan tafel. En in Scharnegoutum kan het wat betreft dorpsbelang niet snel genoeg gaan, aldus Súdwest.

Specifiek gaat het om de projecten Scharnegoutum-Noord, Woudsend It Skar 2, Nij Ylostins in IJlst, Folsgare aan de Wallemadyk, Koepoort Stavoren, Simmerfjild in Makkum en de Boazumerfeart in Boazum.

Woningbouwimpuls draagt bij aan financiële haalbaarheid

De uitdaging bij de ontwikkeling van plannen voor diverse kernen zit in de financiële haalbaarheid. De Woningbouwimpuls die de gemeente onlangs toegekend kreeg van het Rijk helpt daar wel bij, getuige ook de programmering van deze 249 woningen, waarvan het grootste deel betaalbare woningen betreft. 

Omgevingswet

De Omgevingswet die 1 januari ingaat, betekent ook een verandering in het proces voor woningbouwontwikkelingen. Ontwerpplannen die voor 1 januari ter inzage gelegd worden, mogen nog volgens de huidige werkwijze afgerond worden.

De zeven ontwerpbestemmingsplannen liggen de komende weken ter inzage. De reacties op de verschillende plannen worden beoordeeld en waar nodig verwerkt in het definitieve bestemmingsplan per kern. De gemeenteraad stelt het definitieve bestemmingsplan vast.