Categorieën
De Fryske Marren Fryslân Sneek Sociaal Súdwest Zorg

STATENLEDEN GOEDE (SP) EN OLIVIER (PVDA) OP DE BRES VOOR FRIESE ZIEKENHUIZEN

In de Statenvergadering van woensdag 29 mei dienen SP-er Hanneke Goede en PvdA-er Daan Olivier een motie in om het college van GS aan te sporen meer regie te nemen ten aanzien van de vraagstukken omtrent de Friese ziekenhuizen.

Beide politici wijzen op twee verrichte onderzoeken van het Planbureau Fryslân en de Impactanalyse Veranderende ziekenhuiszorg in Fryslân, die aantonen dat een eventuele fusie van Antonius Sneek en Tjongerschans Heerenveen brede gevolgen heeft. Volgens de onderzoekers gaat het maatschappelijk debat over zorg, maar dient aangevuld met een integrale kijk op de gezondheid in Fryslân, alsmede vanuit waarden te worden gevoerd.

In het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB staat dat de coalitie zich inzet om de streekziekenhuizen te behouden, maar volgens de huidige AmvB Acute Zorg hoeven lokale en regionale overheden door de zorgverzekeraars en ziekenhuisbesturen slechts geconsulteerd te worden. En dat betreft in zekere zin een institutionele discrepantie.

Het wordt nog ingewikkelder als Goede en Olivier vaststellen dat de provincie tot taak heeft over de leefbaarheid van inwoners te waken, waarvan zorg deel uitmaakt. Maar de landelijke overheid neemt tegelijk een grote afstand in ten aanzien van vraagstukken, die spelen in plattelandsprovincies.

De inzet van SP Fryslân voor behoud Antonius en Tjongerschans.

In de opgestelde motie staat dat de mening van Friezen en patiënten van ziekenhuizen hoort mee te tellen. Ook dient er aandacht te zijn voor de positie van het openbaar vervoer en de werknemers binnen de ziekenhuizen.

Bovenal dient Gedeputeerde Staten een regierol binnen de zorg- en ziekenhuisdiscussie op zich te nemen om samen met de Friese gemeenten, zorginstellingen, zorgverzekeraars, maatschappelijke partners en inwoners een goede invulling te geven aan de toekomst van zorg en gezondheid in Fryslân.