Categorieën
Dieren Fryslân Natuur en milieu Politiek

STATENFRACTIES: ZORG OVER GIF IN GRUTTO’S

De Statenfracties GrienLinks, PvdD, SP en D66 maken zich ernstig zorgen over de hoeveelheden gif die wordt aangetroffen in grutto’s. Door hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma is onderzoek gedaan naar de leverinhoud van elf volwassen grutto’s.

In de onderzochte levers zijn in totaal 49 verschillende landbouwgiffen, zoals glyfosaat aangetroffen. Tevens zijn medicijnresten, producten van persoonlijke verzorging en industriële chemicaliën in de onderzochte levers in verhoogde gehalten aanwezig. De fracties stellen vragen aan het college.

Jochem Knol, Statenlid voor GrienLinks: “Wij maken ons grote zorgen over de negatieve effecten die dit kan hebben. Het aantal weidevogels neemt ondanks alle maatregelen die genomen worden nog steeds af. Wij willen weten wat de oorzaken en gevolgen zijn van de verhoogde gehalten aan giftige stoffen die in de weidevogels zijn aangetroffen.”

De fracties willen onder andere weten of er in het huidige weidevogelbeheer nu al beperkingen aan het gebruik van pesticiden worden opgelegd. En als dat niet het geval is of het college bereid is zo snel mogelijk aanvullende maatregelen te nemen voor het beperken van pesticiden en andere stoffen.