Categorieën
Financiën Gezondheid Ingezonden Sociaal Súdwest Welzijn Zorg

Sluiting ziekenhuizen Sneek en Heerenveen (1)

(tekst: Joute de Graaf)

Begin juli gaf Hayo Apotheker, voormalig burgemeester van Súdwest-Fryslân, in zijn artikel in de Leeuwarder Courant aan waarom het een slecht plan is om een nieuw ziekenhuis in Joure te bouwen.
Ik vond het jammer dat de LC mijn artikel over de aangekondigde sluiting van Antonius en Tjongerschans niet plaatste. Daarna werkte ik mijn tekst nog wat bij en publiceer het op Facebook in twee delen.

Hierbij deel 1 op BREKT.NL:

Het kan in de media niet genoeg herhaald worden dat de bestuursvoorzitters door de sluiting iets kostbaars te grabbel gooien. Wie je er ook over hoort en spreekt en waar dan ook, niemand kan de ‘hogere besliskunde’ van de bestuurders van de vier Friese ziekenhuizen waarderend volgen. Dat drie grote zorgverzekeraars hen stimuleren over het sluiten van Antonius Sneek en Tjongerschans Heerenveen, snap ik. Ze kwamen met een ‘voorkeursscenario’ om de ziekenzorg op koers te houden.

Die zorgverzekeraars gaan alleen voor het aspect ‘financiën’. Het zegt niet alles dat een onderzoeksbureau uit Amsterdam veel opties heeft doorgerekend en tot de conclusie kwam dat in een kaal stuk weiland bij Joure het beste een nieuw ziekenhuis kan worden gebouwd over pakweg 10 jaar.

Of eigenlijk zegt mij het álles… als ik kijk naar de lijst van 39 deskundigen bij bureau Gupta. Daar zitten alleen maar mensen met een opleiding: geneeskunde, scheikunde, economie, financiën, natuurkunde, werktuigbouwkunde en bouwkunde. Er zit niemand tussen die op de terreinen van Sociale Wetenschappen (geografie en planologie) zich heeft geprofileerd.

Het zijn enkel mensen die verstand hebben van logistiek, economie, formules, pillen, apparatuur, beton en glas. Het is voorspelbaar wat voor soort eenzijdig advies je dan krijgt aangereikt. Ze hebben geen oog gehad voor aspecten van sociaal-culturele aard.

De bestuurders van de ziekenhuizen kwamen met een handvol argumenten geënt op het Guptarapport. Kapitaalvernietiging zat daar niet bij!

Ik citeer Kuin (voorzitter Raad van Bestuur Antonius):
Het gepresenteerde voorkeursscenario is niet gekozen uit luxe, maar uit pure noodzaak. Wij denken dat de beoogde stap van gezamenlijke nieuwbouw in Joure nodig is, gegeven de personeelstekorten en de steeds hogere kwaliteitseisen. Als we niets doen worden we ongetwijfeld geconfronteerd met acute situaties zoals spoedeisende hulpen die niet toegankelijk zijn of sluiting van bepaalde afdelingen door personeelsgebrek.

Noodzaak? Dat lijkt me niet te kloppen. Je kunt ook eens grenzen trekken aan wat je wilt aanbieden. Je kun ook eens op Rijks- en Provincieniveau zeggen: we moeten bescheidener opereren en de wet- en regelgeving tegen het licht houden. Men maakt zich de gevangene van onnodig doorgaand groeidenken over ‘hogere kwaliteiteisen’. Wie vraagt hier allemaal om?

Kijk eens om je heen in die ziekenhuizen. Perfect allemaal. Je kunt bij alle ‘krapte’ ook eens denken aan het ‘pas op de plaats maken’ voor gewone ziekenhuishulp…

Wethouder Poelman reageert tegenover de pers op een zorgvraagstuk. © Jeroen van der Kallen

De wethouder, mw. Poelman, heeft gelijk dat de omgevende omstandigheden voor een ziekenhuis in Sneek (en ook in Heerenveen) beter zijn. Zij noemde schoolopleidingen in Sneek. Essentiële aspecten als: netwerken en de omgevende infrastructuren van een centrumplaats met voorzieningen zijn vergeten in het maken van de keuze voor Joure. Die vergeten, of genegeerde…, aspecten bepalen nu juist, méér dan bedrijfseconomische modellen, het je je ‘happy kunnen voelen’ als personeel, als gebruikers van een ziekenhuis in de regio. Jammer, ze lijken geen rol gespeeld te hebben bij de keuzen.

Ja, als je een keuze maakt op puur medisch-economische basis en je bekijkt de voorzieningen enkel vanuit zo’n bedrijfsmodel wat het onderzoeksbureau aanleverde (Google maar: bureau Gupta) dan is het te snappen. Maar dit dreigt fout te gaan op allerlei gebied.

Joute de Graaf