Categorieën
Onderzoek Overheid Politieke en ambtelijke cultuur Sociaal

SCP: houdbaarheid sociaal domein onder druk

(tekst: Koen Enneking op BinnenlandsBestuur.nl)

Al jaren functioneert het sociaal domein voor de meest kwetsbare burgers niet goed. Dat staat in het onderzoek Sociale en Culturele Ontwikkelingen: Stand van Nederland 2023, waarin het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een sociaal-maatschappelijk beeld van Nederland schetst. Het wetenschappelijk instituut verwacht dat het huidige systeem in de nabije toekomst nog verder onder druk komt te staan.

Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/scp-houdbaarheid-sociaal-domein-onder-druk