Categorieën
Nederland Politiek Sociaal Súdwest

SCP: Gemeenten moeten in sociaal domein scherpe keuzes maken

Nieuwe gemeentebesturen staan voor grote uitdagingen in het sociaal domein, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in een onlangs verschenen rapport. Zij moeten scherpe keuzes maken in wie ze helpen, welke ondersteuning zij mensen bieden en hoe ze dat gaan doen. Gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder het toenemend aantal ouderen, de gevolgen van corona en de oorlog in Oekraïne, en de knelpunten in het sociaal domein ligt er de komende jaren een forse taak voor gemeenten.

Bij de overheveling van taken naar gemeenten in 2015 werd verwacht dat zij die beter (en goedkoper) konden uitvoeren, mede door van mensen te vragen meer voor elkaar te zorgen. Mensen in kwetsbare posities zouden beter gesteund kunnen worden door lokale overheden, in samenwerking met de lokale samenleving, dan een (landelijke) overheid die meer op afstand staat, zo was de gedachte achter dit beleid. In de praktijk lopen gemeentebesturen echter tegen een aantal dilemma’s of spanningsvelden aan die om scherpe keuzes vragen. (bron: Sociale Vraagstukken)

Leest u verder via: https://www.socialevraagstukken.nl/scp-gemeenten-moeten-in-sociaal-domein-scherpe-keuzes-gaan-maken/