Categorieën
Fryslân Natuur en milieu Politiek

Schriftelijke vragen over NAM gaswinning onderzoek en verkoop

(persbericht van zes Statenfracties)

Zes Friese Statenfracties GrienLinks, FNP, PvdA, PvdD, SP en D66 maken zich zorgen over de ontwikkelingen rond de NAM, de verkoop van de gasvelden, de gaswinning en de Waddenzee. Ze stellen vragen aan het college.

Waar is de NAM mee bezig?
Jochem Knol namens de zes partijen: “We vragen ons af wat de NAM allemaal uitspookt. Ze onderzoeken de discussie rond gaswinning : waarom eigenlijk? Wat is de toegevoegde waarde daarvan? Daarnaast zetten Shell en ExxonMobil gasvelden te koop: wat is daar de bedoeling van? En: wie koopt die gasvelden (en de vergunningen daarvoor)? Hoe voorkomen we straks schade bij aardgaswinningen in Fryslân en onder de Waddenzee?”

Economisch belang lijkt boven veiligheid van mensen te gaan
Het ministerie van EZK krijgt bij besluitvorming de adviezen van SodM, KNMI en TNO over de gevolgen en risico’s van gaswinning. Uit de verhoren door de parlementaire enquêtecommissie kan worden afgeleid dat adviezen van het Staatstoezicht op de Mijnen in het verleden ter zijde zijn gelegd en economische belangen prevaleren boven de veiligheid van mensen. De adviezen waarop de minister zich baseert zijn daarnaast niet eensluidend. De partijen vragen daarom aan het college: “Zijn deze adviezen voor alle betrokkenen openbaar? Zo ja, kunt u aangeven of de adviezen eensluidend zijn en wat die adviezen precies behelzen? Zo nee, kunt u er bij de minister van EZK op aandringen deze adviezen zo snel mogelijk openbaar te maken?”

Gasveld bij Ternaard onder de Waddenzee niet verkopen
En tenslotte vragen de partijen aan het college of zij denken of op grond van bestaande wet- en regelgeving (zoals de Mijnbouwwet en/of de Natuurbeschermingswet) het Kabinet het gasveld bij Ternaard onder de Waddenzee buiten de verkoop door Shell en ExxonMobil kan worden gehouden. Jochem Knol namens de zes partijen: “Wij vinden dat er géén vergunning afgegeven kan worden voor het gasveld bij Ternaard onder de Waddenzee. Verkopen van dat gasveld maakt dat nog ingewikkelder dan het nu al is. Niet doen, dus…”