Categorieën
Landbouw Politiek Sociaal

Schade door aardbevingen aan mestkelders Groningse boeren nooit onderzocht

Het Centrum Veilig Wonen (CVW) wist jarenlang dat aardbevingen de oorzaak zouden kunnen zijn van schade aan mestkelders van Groningse boeren. Toch wees het CVW veel schadeclaims af zonder te laten onderzoeken of deze door aardbevingen veroorzaakt waren. Dat schrijft Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI) aan de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Hij treedt op voor gedupeerde Groningse boeren en eist openheid over de werkwijze van het CVW. (bron: Veldpost)

Leest u verder op: https://www.veld-post.nl/artikel/471423-schade-door-aardbevingen-aan-mestkelders-groningse-boeren-nooit-onderzocht/