Categorieën
Beeldschoon Sneek Foto's Geschiedenis Sneek

SCHAATSWEDSTRIJD IN SNEEK

Dirk van der Meer presenteert een winterse opname met een schaatswedstrijd in Sneek. De opname dateert uit het begin van de vorige eeuw en werd als kaart uitgegeven door uitgeverij R. v. d. Meulen. Het betreft een authentiek beeld met vier schaatsers in diverse wedstrijdkleding.

IJsclub Friso organiseerde de hardrijderij op de Oude IJsbaan of Geeuwdal, gelegen aan de Almastraat. Ook fungeerde deze locatie destijds als kaatsveld. In 1930 kwam alhier de veemarkt die in 1992 werd gesloten.

Er zijn enkele grote huizen aan de Stationsstraat zichtbaar, waaraan destijds nog meer huizen werden gebouwd.

WD