Categorieën
Landbouw Natuur en milieu Overheid Politiek

RIVM: Stikstofdoelen 2030 niet haalbaar zonder extra maatregelen

(tekst: Veldpost)

De stikstofdoelen waar het kabinet Rutte IV in 2030 naar streeft zijn niet haalbaar zonder extra maatregelen. Tot die conclusie komt het RIVM op basis van metingen en modellen van de hoeveelheid stikstofneerslag.

De Nederlandse overheid wil de kwaliteit van natuur verbeteren. Daartoe moet de neerslag van stikstof op met name kwetsbare Natuur 2000-gebieden worden verlaagd. Om dit te bereiken is in 2021 de wet Stikstofreductie en natuurverbetering, kortweg stikstofwet, ingevoerd.

Leest u verder via: https://www.veld-post.nl/artikel/574941-rivm-stikstofdoelen-2030-niet-haalbaar-zonder-extra-maatregelen/