Categorieën
Economie Onderwijs Onderzoek Sociaal

Relatief veel werklozen in en rondom studentensteden

(tekst: CBS)

In 2022 waren bijna 4 op de 10 werklozen jonger dan 25 jaar. In en rond studentensteden wonen naar verhouding meer werklozen dan in andere gemeenten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In de werkloosheidscijfers komen alleen mensen zonder betaald werk voor die kort geleden hebben gezocht naar werk en direct zouden kunnen beginnen. Maar het CBS heeft ook cijfers over degenen die wel hebben gezocht maar niet meteen kunnen beginnen, of andersom. Mensen uit deze groep worden wel semiwerklozen genoemd. Ook die komen relatief veel voor in en rondom studentensteden.

Tot de gemeenten met het hoogste percentage werklozen plus semiwerklozen in de bevolking behoren bijvoorbeeld Wageningen (7,4), Amsterdam (7,2), Rotterdam (7,2) en Maastricht (7,2).

8 op de 10 werkloze jongeren volgen onderwijs

Van alle werklozen plus semiwerklozen in 2022 was ruim een derde (36 procent) 15 tot 25 jaar oud. De meerderheid van deze werkloze en semiwerkloze jongeren volgt onderwijs; in 2022 ging het om respectievelijk 81 en 86 procent. Dit zijn vooral scholieren en studenten die op zoek zijn naar een bijbaan.

Veel wisselingen van arbeidspositie bij jongeren

De ontwikkeling van de werkloosheid is het resultaat van verschillende stromen op de arbeidsmarkt. Van die stromen naar en uit werkloosheid maken jongeren ook een aanzienlijk deel uit. Gemiddeld per kwartaal was in 2022 bijna de helft van de mensen die van werk naar werkloosheid gingen 15 tot 25 jaar. Ook de stroom naar werkloosheid van mensen die zich eerst nog niet aanboden op de arbeidsmarkt – en dus buiten de beroepsbevolking vielen – bestond voor bijna de helft uit jongeren.

Van de stroom uit werkloosheid maken jongeren juist iets minder vaak deel uit. Niet zozeer de stroom naar werk, want ook daar is ongeveer de helft jongere, maar wel bij de uitstroom van mensen die niet langer beschikbaar zijn of die stoppen met zoeken. Van deze stroom naar de niet-beroepsbevolking is ongeveer een derde 15 tot 25 jaar. Door het grotere aandeel bij de instromers dan bij de uitstromers, nam per saldo het percentage jongeren onder werklozen in 2022 dus iets toe.

Het complete artikel leest u via: Relatief veel werklozen in en rondom studentensteden (cbs.nl)