Categorieën
Gezondheid Politiek Súdwest Zorg

PVDA-WETHOUDER POELMAN (SWF) IS TEVREDEN MET DOEL BEHOUD STREEKZIEKENHUIZEN VAN NIEUW KABINET

De insteek wordt dat streekziekenhuizen behouden blijven’, dat staat in het hoofdlijnenakkoord waar het nieuwe kabinet mee aan de slag gaat, aldus de gemeente Súdwest-Fryslân, (SWF). Dat betekent dat Antonius in Sneek en Tjongerschans in Heerenveen mogelijk blijven bestaan en een zo groot mogelijke zelfstandigheid behouden.

PvdA-wethouder Marianne Poelman toont zich enigszins opgelucht:
Gelukkig denken ze er in Den Haag net zo over, blijkt uit het hoofdlijnenakkoord. Dat geeft vertrouwen”, zegt ze. Maar de wethouder realiseert zich ook: Het is nog geen gelopen race. En een sprint is hier niet wenselijk. Dit is een marathon en wij zijn nog lang niet bij de finish.

Poelman wijst er ook op dat ondanks wettelijke regels inwoners en zorgprofessionals niet goed bij het zorgproces worden betrokken. Ze doelt daarmee op de AMvB, de Algemene Maatregel van Bestuur die ervoor zorgt dat ziekenhuizen en zorgverzekeraars zo’n besluit niet zomaar kunnen nemen, maar verplicht worden om inwoners goed te informeren en te mee te laten denken, aldus berichtgeving van de gemeente.

De SP kwam direct in actie tegen een dreigende sluiting van Antonius en Tjongerschans. ziekenhuizen.

Súdwest heeft gespreksbijeenkomsten geagendeerd met bewoners in Sneek, Koudum en Makkum. Ook wordt een onlineplatform opgestart waar inwoners van zich kunnen laten horen. Ook wordt overleg gevoerd met actoren als GGD, medisch specialisten, huisartsen, verloskundigen, Patyna, Firda, ondernemers en toeleveranciers van het ziekenhuis.

PvdA-wethouder Poelman van Súdwest tijdens een persbijeenkomst over Antonius. © Jeroen van der Kallen

In april stemde de Tweede Kamer al in met een tweetal moties. In de moties wordt benadrukt dat de veranderingen in de ziekenhuiszorg grote impact hebben voor de regio en wordt gevraagd geen rigoureuze beslissingen te nemen voordat het totale plaatje duidelijk is. Het ministerie van VWS heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in de onderzoeken die Súdwest-Fryslân samen met Heerenveen heeft laten doen naar de impact van mogelijke sluiting van Antonius en Tjongerschans.