Categorieën
Beleid Financiën Fryslân Nederland Politiek

Provincies snakken naar duidelijkheid van het rijk

(tekst: Binnenlands Bestuur)

Op 1 juli moeten provincies hun stikstof-, water- en klimaatplannen klaar hebben. Te midden van de stikstofcrisis snakken de provincies naar perspectief voor hun boeren, het vrijkomen van financiële rijksmiddelen en meer ruimte voor maatwerk. Dat blijkt uit de position papers die elf van de twaalf provincies hebben ingeleverd voor het rondetafelgesprek dat woensdag met alle betrokken gedeputeerden plaatsvindt in de Tweede Kamer. In deze notities schrijven de provincies hun grieven van zich af, en geven ze aan waar ze behoefte aan hebben.

Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/provincies-snakken-naar-duidelijkheid-en-perspectief-van-het-rijk