Categorieën
Landbouw Natuur en milieu Nederland Onderzoek

Provincie Drenthe blijft somber over staat natuur

(tekst: Joost de la Court op NieuweOogst.nl)

De kwaliteit van de Drentse natuurgebieden lijdt onder stikstofneerslag en verdroging en in mindere mate klimaatverandering. Voor elf van de veertien Drentse Natura 2000-gebieden zijn daarom aanvullende maatregelen nodig, binnen en buiten de huidige grenzen. Dat wordt bevestigd in de natuurdoelanalyses die de provincie heeft uitgevoerd voor de belangrijkste natuurgebieden in Drenthe.

Leest u verder via: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/05/10/provincie-drenthe-blijft-somber-over-staat-natuur